વૃદ્ધાવસ્થા

September 28, 2017 krrush 0

વૃદ્ધાવસ્થા એટલે પોતે પોતાની જાતને મળવાની અવસ્થા. વૃદ્ધાવસ્થા એટલે કશાકની બાદબાકી નથી. વૃદ્ધાવસ્થા એટલે વૃદ્ધિ. મોટા થયા એટલે ઘરડા થયા, નકામા થયા, આવું ગણિત બેસાડી […]

* વ્યાખ્યા પ્રેમની *

September 25, 2017 krrush 0

  ચંદ્ર અવનીને તેના પ્રેમપાશમાં જકડી રહ્યો હતો હવા ઠંડા શ્વાસ લઈ ઉત્તેજીત થઈ રહી હતી મને જાણે સ્વપ્નસૃષ્ટી નો ભાસ થઈ રહ્યો હતો.   […]

*જીવન તરાપો*

September 24, 2017 krrush 0

    આજે આપણી young@60+ ના ગુજરાતી વિભાગ માટે મારી એક નાની કવિતા. *જીવન તરાપો* જન્મતા સાથે પહેલા એક થપ્પડ પડી ગઈ, તોય ના રોયો […]

અમારી ન્યુ ઇરા સ્કુલની યાદો

September 23, 2017 krrush 0

  “ચાલને દોસ્ત, બાળપણની દુનિયામાં એક લટાર મારી આવીએ, ખાટીમીઠી યાદોનું એક પોટલું બાંધી દઈયે. જયાં હું કે તું નહી ફક્ત આપણે જ હોઈએ કિટ્ટા […]

ગુજરાતી બ્લોગ્સ

September 23, 2017 krrush 0

    મિત્રો, અમારા blog www.youngatsixtyplus.com ની સફળતા થી પ્રેરાઈને અમે પાંચ મિત્રો એ આ ગુજરાતી blog શરુ કરેલ છે. એમાં અમે વાચક િમત્રોને પોતાની […]