વૃદ્ધાવસ્થા

September 28, 2017 krrush 0

વૃદ્ધાવસ્થા એટલે પોતે પોતાની જાતને મળવાની અવસ્થા. વૃદ્ધાવસ્થા એટલે કશાકની બાદબાકી નથી. વૃદ્ધાવસ્થા એટલે વૃદ્ધિ. મોટા થયા એટલે ઘરડા થયા, નકામા થયા, આવું ગણિત બેસાડી […]

અમારી ન્યુ ઇરા સ્કુલની યાદો

September 23, 2017 krrush 0

  “ચાલને દોસ્ત, બાળપણની દુનિયામાં એક લટાર મારી આવીએ, ખાટીમીઠી યાદોનું એક પોટલું બાંધી દઈયે. જયાં હું કે તું નહી ફક્ત આપણે જ હોઈએ કિટ્ટા […]

ગુજરાતી બ્લોગ્સ

September 23, 2017 krrush 0

    મિત્રો, અમારા blog www.youngatsixtyplus.com ની સફળતા થી પ્રેરાઈને અમે પાંચ મિત્રો એ આ ગુજરાતી blog શરુ કરેલ છે. એમાં અમે વાચક િમત્રોને પોતાની […]